Značajke pakovanja celuloze

1 (4)

Pakovanje prolazi kroz čitav sistem lanca opskrbe, od sirovina, nabave, proizvodnje, prodaje i upotrebe, a povezano je s ljudskim životom. Kontinuiranom provedbom politika zaštite okoliša i jačanjem potrošačkih namjera zaštite okoliša, "zelenoj ambalaži", koja ne zagađuje okoliš, dobija se sve više i više pažnje. Plastični proizvodi, posebno pjenasti polistiren (EPS), imaju prednosti u niskoj cijeni i dobrim performansama, a široko se koriste na polju pakiranja. Uništit će okoliš i izazvati "bijelo zagađenje".

Proizvodi za oblikovanje celuloze su primarna vlakna ili sekundarna vlakna kao glavna sirovina, a vlakna se dehidriraju i formiraju posebnim kalupima, a zatim suše i integriraju da bi se dobila vrsta ambalažnog materijala. Lako je doći do sirovina, bez zagađenja u proizvodnom procesu, proizvodi imaju prednosti u anti-seizmičkim, puferskim, prozračnim i antistatičkim performansama. Takođe se može reciklirati i lako se razgrađuje, tako da ima široku perspektivu primjene u području pakiranja elektroničke industrije, dnevne kemijske industrije, svježe i tako dalje.


Vrijeme objavljivanja: 27. oktobar 2020